måndag 18 juli 2011

Utebliven Carmageddon

I helgen var Los Angeles lamslaget inför händelsen att en motorvägen 405 tillfälligt skulle stängas ner för reparation. Staden gick ut och varnade långt i förväg att undvika vägen så mycket man bara kunde, de var livrädda för att de hundratusentals bilar som varje dag rör sig i staden skulle fastna i en stor apocalyptisk gryta och orsaka... ja, Carmageddon.  


Vad hände då?


Biltrafiken reducerades med två tredjedelar mot vad det vanligtvis är. Inget kaos utbröt över huvudtaget. Massor av cyklister fick cykla på tomma vägar och jublar nu på twitter samt vill införa Carmageddon på ett regelbundet vis. Los Angeles borgmästare Antonio Villaraigosa skojade om situationen och sa:  "I think everyone has realized that we can get out of our cars once in a while and survive."
Ännu ett lysande bevis på att trängseln avtar när man bör det svårare att köra tvärtemot vad världens politiker trycks tro, trots mångtal bevis på motsatsen, att trängseln avtar om man bygger fler vägar.