onsdag 27 januari 2010

Bättre vägar är inte alltid bättre

Det vägbygge kallat Partihallsföbindelsen som just nu genomförs i Göteborg ska leda trafik från E6 till E20, två motorvägar som går rakt in i staden. Anledningen är de trafikstockningar som uppstår främst runt Tingstadstunneln, även fast alla vägar här är minst trefiliga. Projektet är budgeterat till 1.25 miljarder och just nu hänger en halvfärdig viadukt över det gamla industriområdet i Marieholm. Tanken är ganska logisk: Det är för mycket trafik - det blir köer - bygg fler vägar. Att få finansiering till de här projekten verkar inte vara några problem och klagomål från miljögrupper och boende i närliggande områden verkar inte heller vara några problem. Varför inte tänka om? Varför inte tänka - Det är för mycket trafik - det blir köer - minska trafiken.

Det är välkänt att cirka hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Vissa resor är så klart nödvändiga men om man, var och en var tvungen att verkligen välja sina resor, hur många av dem är verkligen nödvändiga? Om du inte hade en bil hade du kunnat åka lokaltrafik eller ta dig fram på något annat sätt. Min gissning är att en oerhörd mängd resor skulle gå bort. Ecoprofile har en intressant diskussionstråd där det finns forskning på att biltrafiken skrämmer bort cyklister. Fler bilar innebär fler cyklister. Andelen barn som tar sig till skolan för egen maskin har minskat stadigt sedan 70-talet samtidigt som bilismen ökar. Det blir ett moment 22 och jag är inte förvånad att föräldrar inte vill släppa ut barn i trafiken som den ser ut idag.  

I innerstaden tas för det mesta 70% av vägytan upp av biltrafik. Resten får cycklister, fotgängare, skateboardåkare, barnvagnar, rullstolar dela på. Det är inte särskilt effektivt när man vill komma någonstans snabbt på cykel. Hittade en fantastisk film från Pathe av öppnadet av en cykelbana i London 1934. Den är sedan länge borta och bilen har helt tagit över vägytan. Det är dock intressant att det då i bilens barndom planerades sådana stora vägytor för säker cykeltrafik.

NEW CYCLE TRACK OPENED

Global Uppvärmning 1958

Den eminente regissören Frank Capra uppmärksammade ett antal forskarrapporter på 50-talet och insåg att det var så allvarligt och intressant att han gjorde en dokumentärserie kallad Unchained Goddess. Forskaren i det här klippet pratar om att industrin och transporter släpper ut gaser som påverkar klimatet, att isarna kommer att smälta och att turister i glasbottenbåtar kommer att kunna se nyligen sjunkna städer. Det här är 52 år sedan. Klimatforskningen är på inget sätt ny även om lobbyerande intresseorganisation skulle vilja påstå det. Det känns som om väldigt lite har hänt. Ingen lyssnade då och även om medvetenheten hos allmänheten är mycket större nu har vi en havererad världskonferans i färskt minne. Intressant nog användes serien som undervisningsmaterial i skolor. Något säger mig att liknande material skulle anses kontroversiellt i många amerikanska skolor idag.  Intelligenta barn blir vegetarianer

I Illustrerad Vetenskap kan man läsa följande:
Brittiska forskare vid University of Southampton har studerat 8179 personers livsstil. Alla personer fick sin intelligenskvot mätt som tioåringar och blev nu ombedda att berätta om sina kostvanor. Sammanlagt 365 deltagare berättade att de var vegetarianer, och dessa deltagare hade en markant högre intelligenskvot som tioåringar. Den nya upptäckten kan bidra till att förklara varför intelligenta, välutbildade människor ofta är friskare, vilket flera undersökningar påvisat. Vegetarianer drabbas mer sällan av för högt blodtryck, för högt kolesterolvärde och hjärtkärlsjukdomar.

Det finns många billiga poänger man skulle kunna ta hem men jag avstår från det. Kan dock tipsa om en bra webbsida för de som vill introducera någon till vegetarianism: goveg.com har info, recept och forum för de som är intresserade. Sidan drivs av PETA och har ett startpaket med allt för de som ännu inte slutat äta kött.

fredag 8 januari 2010

Vargjakten


Jag är ingen expert på jakt men faktan klingar väldigt fel i öronen. Sverige - ett land med enorma ytor och stora skogar har en vargstam på runt 200. Så vitt jag förstått brukar så låga nummer automatisk innebära fridlysning. Syftet att minska stammen ytterligare ska tydligen innebära en motverkan mot inavel och sjukdomar. Jag förstår inte hur det går ihop. Om en stam är för liten och plågad av inavel borde det logiska valet vara att ta in fler vargar från en stam utomlands. Om syftet var att skjuta av specifik djur som är svårt sjuka skulle inte den kartläggningen genomföras av naturvårdsverket och vara tidskrävande. Det som verkar ha hänt är att en liten grupp med specialintressen totalt har påverkat hela riksdagen för att få sin vilja igenom mot all vett och sans.

Fler djur än den utlovade kvoten sköts under två dagar. Antalet skadeskjutna djur är ouppskattat men signifikant. Spontant känns det inte som att det handlar om naturvård, det känns som att det handlar om blodtörst. Vargen har fått ett rykte som en ondskefull varelse som beräknande dödar försvarslösa varelser. De är ett rovdjur som jagar för föda, precis som alla andra inklusive människor. Om vargen har svårt att hitta mat kanske det beror på att människors jagande inkräktar på vargens. Medhåll från oväntat håll kom ifrån MUFs ordförande Niklas Wykman som skrev:
Med de 22 skjutna vargarna (2 januari) har vi förlorat i trovärdighet när det kommer till skydd av den biologiska mångfalden. När vi nu har utrotat tio procent av vår vargstam, vad ska vi då säga om Indien gör detsamma mot tigrarna, Japan mot valarna eller Australien mot vithajen?
Miljöaktuellt skrev om anslag som avsatts till arbete för biologisk mångfald används för vargjakten. 2010 är det internationella året för ökad biologisk mångfald och på årets andra dag minskade vi vår lilla vargstam med 10%.  

DN skriver idag att en förundersökning mot jägare som skadeskjutit och överskjutit varg har lagts ner. Samtidigt har Djurens Rätt lagt in ett överklagande mot vargjakten hos Naturvårdsverket. Djurens Rätt argumenterar bland annat:
  • att den planerade jakten på 27 vargar allvarligt kommer att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige.
  • att det är fel att tillåta jakt när den av riksdagen beslutade utvärderingen av etappmål med 20 föryngringar per år inte är färdig
  • att det är olämpligt att medge undantag från förbudet att använda motorfordon i samband med jakt för att via skogsbilsvägnätet kunna spåra och ringa in varg.
  • att det är otidsenligt och oetiskt att uppmuntra trofésamlande genom att låta jakträttsinnehavaren behålla vargskinnen. 

torsdag 7 januari 2010

Ny istid

Hur fantastisk är snö? Det får allt att se bättre ut och kvällarna ljusare.Det är så skönt att mitt i den globala uppvärmningen få en påminnelse om hur vintrarna en gång var. Så här såg det ut i Stockholm en vinter på 1880-talet.

Ett av Skottlands mest kända konstverk är The Skating Minister av Sir Henry Raeburn. Den målades på 1790-talet och föreställer prästen Robert Walker som var medlem av Edinburghs skridskosällskap som ofta skrinnade på Duddingston Loch nedanför berget Arthur's Seat.


Sjön har inte varit frusen i modernt mannaminne men jag promenerade där på nyårsdagen och då såg det ut så här: