fredag 8 januari 2010

Vargjakten


Jag är ingen expert på jakt men faktan klingar väldigt fel i öronen. Sverige - ett land med enorma ytor och stora skogar har en vargstam på runt 200. Så vitt jag förstått brukar så låga nummer automatisk innebära fridlysning. Syftet att minska stammen ytterligare ska tydligen innebära en motverkan mot inavel och sjukdomar. Jag förstår inte hur det går ihop. Om en stam är för liten och plågad av inavel borde det logiska valet vara att ta in fler vargar från en stam utomlands. Om syftet var att skjuta av specifik djur som är svårt sjuka skulle inte den kartläggningen genomföras av naturvårdsverket och vara tidskrävande. Det som verkar ha hänt är att en liten grupp med specialintressen totalt har påverkat hela riksdagen för att få sin vilja igenom mot all vett och sans.

Fler djur än den utlovade kvoten sköts under två dagar. Antalet skadeskjutna djur är ouppskattat men signifikant. Spontant känns det inte som att det handlar om naturvård, det känns som att det handlar om blodtörst. Vargen har fått ett rykte som en ondskefull varelse som beräknande dödar försvarslösa varelser. De är ett rovdjur som jagar för föda, precis som alla andra inklusive människor. Om vargen har svårt att hitta mat kanske det beror på att människors jagande inkräktar på vargens. Medhåll från oväntat håll kom ifrån MUFs ordförande Niklas Wykman som skrev:
Med de 22 skjutna vargarna (2 januari) har vi förlorat i trovärdighet när det kommer till skydd av den biologiska mångfalden. När vi nu har utrotat tio procent av vår vargstam, vad ska vi då säga om Indien gör detsamma mot tigrarna, Japan mot valarna eller Australien mot vithajen?
Miljöaktuellt skrev om anslag som avsatts till arbete för biologisk mångfald används för vargjakten. 2010 är det internationella året för ökad biologisk mångfald och på årets andra dag minskade vi vår lilla vargstam med 10%.  

DN skriver idag att en förundersökning mot jägare som skadeskjutit och överskjutit varg har lagts ner. Samtidigt har Djurens Rätt lagt in ett överklagande mot vargjakten hos Naturvårdsverket. Djurens Rätt argumenterar bland annat:
  • att den planerade jakten på 27 vargar allvarligt kommer att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige.
  • att det är fel att tillåta jakt när den av riksdagen beslutade utvärderingen av etappmål med 20 föryngringar per år inte är färdig
  • att det är olämpligt att medge undantag från förbudet att använda motorfordon i samband med jakt för att via skogsbilsvägnätet kunna spåra och ringa in varg.
  • att det är otidsenligt och oetiskt att uppmuntra trofésamlande genom att låta jakträttsinnehavaren behålla vargskinnen. 

1 kommentar:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.