onsdag 10 december 2008

Stoppa tunneln, stoppa den

I GP idag hittar man ett debattinlägg från Naturskyddsföreningen. De förespråkar en nedläggning av tunnelbygget i Marieholm i Göteborg. Istället vill de införa trängselskatt i staden. Hur bakåtsträvande är kommunledningen? Det finns tydliga miljömåls som ska uppnås, i dem ingår inte att utöka biltraffiken. Lösningen på trafikproblemen är inte att bygga ut vägar. Jag förstår att folk jobbar och bor på ställen varemellan det inte är särskilt lätt att ta sig men det går inte att bara stoppa huvudet i sanden. Alla måste ta ansvar. Ju fler som åker kommunalt, desto mer kan man bygga ut det kommunala nätet. Busstrafiken skulle dessutom gå så mycket smidigare om man tog bort femtio bilar från vägarna och satte 50 människor i en buss istället. Trängselpengarna skulle kunna gå till att finansiera Västtrafik. Den här artikeln har självklart fått mycket kommentarer av blandad natur, bland annat flera som ansåg att gångtrafikanter och cyklister också skulle skattas. Tyvärr har inte förstått att fordonsskatten inte är ensam finansör av vägbyggen. Vi betalar alla för att vissa ska kunna åka bil. Vissa betalar även med sin hälsa och sitt liv.

Inga kommentarer: