onsdag 25 februari 2009

Låt oss odla

Många har en dröm om att kunna odla sin egen mat och att kunna bli, om inte fullständigt självförsörjande så ändå delvis. Jag har haft små örtlådor i fönstret som gett härliga grödor och en del ovälkomna kryp. Men tänk om man hade kunnat odla mycket mer än så, med sitt eget arbete, kärlek och svett. Det blir inte mer lokalt än så.
Det är inte helt lätt att få en kolonilott men kanske inte lika svårt som i Storbritannien där man kan få vänta upp till sju år för en liten lott. Mängder av landmassor såldes av under Tatchers era då det inte fanns en tanke på att folk skulle vilja skita ner sina händer i denna era då man kan köpa allt. Nu när fler börjar bli medvetna om miljön och har en vilja att odla sin egen mat stöter man på svårigheter. Där har National Trust startat ett program för att återta land i samhällen och städer där folk kan odla tillsammans. Intresset har blivit ännu större under finanskrisen eftersom det nu är en ekonomisk fråga. Om krisen får människor att tänka mer jordnära så har något väldigt bra kommit ur något tråkigt.
Det finns oändliga möjligheter för att utöka den odlingsbara marken och det kan låta konstigt men odling i storstäder är inte alls någon omöjlighet. Det var med glädje jag hittade den här bilden från 1940-talet då maten var ransonerad. Rabbatterna på Karlaplan i Stockholm blev av med sina blommor och istället odlades kål där.

Inga kommentarer: