torsdag 10 december 2009

Climategate & COP15


Alla långtgående förhoppningar på att Köpenhamnsmötet skulle bidra till verklig förändring och globala överenskommelser grumlades redan innan mötet började. Det så kallade Climategate debatterades hett förra veckan då det uppdagades att Klimatforskare som anlitats av FN:s klimatpanel, IPCC, har blivit påkomna med att manipulera data. Det gav vatten på klimatförnekarnas kvarnar. På mötets andra dag framkom existensen av den så kallade Danska texten. En text som författas innan mötets början och i stora drag går ut på att utvecklingsländernas utsläpp ska begränsas till låga nivåer samtidigt som västländerna ska kunna fortsätta släppa ut högre mängder CO2. Dessutom skulle FNs roll i klimatförhandlingarna försvagas. På 350.org rapporterades om mötets första dag då den Sudanesiske ledaren Lumumba Di-Aping brast i gråt innan ett eldigt tal där han beskrev det som att de ombads skriva på en självmordspakt. En tvågradig temperaturhöjning i väst är lika med en 3.5 graders höjning i Afrika vilket kommer resultera i mer torka, svält och död. Han påpekade även att många afrikanska ledare kan korrumperas och mutas för en påskrift av avtalet. Chansen att något konkret kan åstakommas i Köpenhamn ser mörk ut.
Angående Climategate spelar det mindre roll om klimatforskningens siffror skulle vara fel. Det är ingen ursäkt att forsätta vårt destruktiva levnadssätt. Det stoppar inte sopbergen, försurningen av vatten och försämringen av den luft vi andas. Det påverkar inte det faktum att vi använder upp alla våra oersättbara naturtillgångar, stör kretslopp, djurliv och ekobalans. 

2 kommentarer:

Terra sa...

Jag vill då för balansens skull påpeka att miljön lokalt sett är mycket bättre i Sverige idag än den var för 20 år sen. Tungmetallerna har minskat rejält och idag har vi extremt mycket bättre koll på sopbergen med lagar och regler. Som färsk kursare i just en kurs om hur man konstruerar soptippar (deponier) är det en extremt positiv utveckling vi ser i västvärlden på den punkten.

Så allt är långt ifrån illa.

Nightwood sa...

Tack Terra för att du bidrar med en positiv synvinkel, jag levde inte upp till mitt motto om en hoppfull blogg där. Vad intressant, kan du berätta mer/länka angående kursen? Det finns självklart områden där vi absolut går framåt men att fortsätta leva exakt som vi gör nu är inte hållbart.