måndag 15 juni 2009

Grön glob


Den här enorma glasbubblan, ett uppseendeväckande och ganska fagert landmärke är ett förslag som kan bli verkligehet. Det är det svensk-amerikanska företaget Plantagon som byggt en prototyp för stadsodling. I Glasgloben ska en spiralformad odlingsbana ligga som grund till enorma odlingar och tillgodose plantors behov på bästa sätt. Det är meningen att globen ska placerat mitt i en stor stad. Miljön skyddar mot föroreningar och odlingarna kan förses med friskt vatten. Att placera den mitt i stan betyder att man skär ner på transportkostnader. Fantastisk idé som tydligen kan bli verklighet inom tre år. En gissning är dock att kan bli ganska dyrt.
Stadsodling är överhuvudtaget ett spännande projekt. Varför inte utnyttja alla takytor som staden erbjuder? Det skulle kunna ge staden en grön kant och erbjuda närodlad mat.

Inga kommentarer: