fredag 7 november 2008

Worldometer

Ett säkert sätt att absolut förlora vettet är att sitta några timmar framför Worldometern. Här kan man i realtid se hur många som föds, dör, hur mycket fisk som fångas, hur många som blir överviktiga och den snabbast snurrande siffran; hur mycket koldioxid som släpps ut i luften.

Inga kommentarer: