tisdag 9 mars 2010

Bara för att du är fin behöver inte djur lida pin

Måste erkänna att det här inte är något jag har tänkt på senaste tiden. Under 90-talet var det stora debatter om smink testat på djur, människor ockuperade laboratorier och bojkottade butiker. Sedan har det varit tyst och jag har naivt nog bara antagit att det blivit ändring. Å andra sidan köper jag väldigt lite och bara från butiker med miljöinriktning. Nu har det lyckligtvis gått så långt som till lagstiftning, dock inte heltäckande lagstiftning. Det här säger Djurens Rätt:
Djurtester av kosmetiska produkter och ingredienser får inte göras inom EU efter 11 mars 2009. Produkter och ingredienser som importeras till EU får inte heller ha genomgått djurtester utanför EU efter detta datum. För tre grupper av tester anser man dock att det kommer att ta längre tid att utveckla alternativ, så förbudet mot dessa träder i kraft först 2013. Det gäller giftighetstester med upprepad dosering (inklusive allergi- och cancertester), reproduktionstoxicitet och toxikokinetik (tester för hur gifter tas upp och omsätts). De tester som fortfarande tillåts kan ge upphov till omfattande lidande, och det går inte att veta i vilken omfattning dessa tester görs.
De har skapat en lista där man kan kolla vilka företag som inte använder sig av djurtester. Så om du är osäker kolla in listan innan köp.  

1 kommentar:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.