måndag 22 mars 2010

Ställ om Sverige

Greenpeace har startat en ny kampanj. De tycker det är dags att Sverige lämnar kärnkraften bakom sig och övergår till el från förnybara källor. Lösningarna finns redan men det behövs politisk vilja för att börja bygga. Om du instämmer så kan du skriva på den här namnsamlingen för att påverka politikerna.

Inga kommentarer: