onsdag 31 mars 2010

Politik och betong

På GPs ledarsida idag trängs två samstämmiga opinioner, dels att Västlänkprojektet är "Ett lyft för Göteborg". En tunnel där det redan finns en tunnel och en bro där det redan finns en bro är tydligen nödvändiga.
För Göteborg kommer satsningarna att minska trafikproppar och bana väg för ett modernare och mer effektivt kollektivtrafiksystem. 
Bättre vägar innebär inte mindre trafik. Som effekt säger angående Förbifart Stockholm:
Att bygga en ny motorväg för att minska utsläppen är ungefär lika smart som att en väldigt överviktig person försöker lösa sitt viktproblem genom att operera in en större magsäck.  
182 miljarder har avsatts för infrastrukturprojekt de närmaste tolv åren. Intressant att det inte finns några problem att finansiera just den delen av budgeten. Bredvid ledaren finns en notis om Miljöpartiet är jobbfientliga. "Gröna dunster bromsar helt enkelt utvecklingen i Göteborg och Stockholm!" Det skulle vara befriande om politker kunde vara ärliga och erkänna att de egentligen inte alls bryr sig om långsiktiga mål som att vi ska ha en jord att leva på till förmån för nästa valperiod.

Inga kommentarer: