torsdag 13 maj 2010

Städer i ruiner

De Romerska ruinerna och Egyptiska pyramiderna är fysiska påminnelser om en civilisation så långt bort från vår egen. Idag vet vi mycket om historien tack vare vad som lämnats kvar. Vi har gjort dem till turistmål och använder dem så flitigt att vi hotar förstöra dem (och annat bevarat från det moderna samhället).

Harappa var en av de största städerna på sin tid innan den övergavs. Stadsförfall har varit konstant genom tiderna och det pågår fortfarande. Kanske nu mer än någonsin då den enorma industri som växte upp i början av den industriella revolutionen förfallit och med den de städer som byggdes runt den. Jan Jörnmark har gjort en exposé över Gary, Indiana som är väl värd att se:
The End of Gary, USA: Part One.
The End of Gary, USA: Part Two.

Såg nyligen dokumentären Requiem for Detroit som utan pekpinnar eller politiska motiv beskriver exakt vad som hänt med Detroit, hur fantastiska byggnader nu totalt ödelagts, hur industrin ledde till korruption, bilsamhället och till där de är nu, en spökstad. Slutet är dock inte enbart negativt då många fritänkare börjat flytta in och bygga upp lokala odlingar och kollektiv.
Man kan se hela filmen på youtube:

Inga kommentarer: