torsdag 21 oktober 2010

Skövlingen kostar 30.000 miljarder om året

Just nu pågår FNs biodiversitetskonvention i Japan, COP 10 och kommer göra så tills 29 oktober. 2010 är världsåret för biologisk mångfald och det är en ganska deprimerande bild som ges om läget för världens djur. Andelen ryggradsdjur har minskat med 30% sedan 1970 och 20% av de som är kvar är allvarligt hotade, 40% av jordens skogar har blivit skövlade och 50% av våtmarkerna förstörda.

Att sätta en ekonomisk siffra på vad förstörelsen kostar har varit en av målsättningarna för forskningsgruppen The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) ledd av Pavan Sukhdev.
"Not a single bee has ever sent you an invoice. And that is part of the problem, because most of what comes to us from nature is free, because it is not invoiced, because it is not priced, because it is not traded in markets, we tend to ignore it."
Via NY Times.

Företag utnyttjar naturresurser men betalar inte för dem, kostnaden för förlusten av dem förs över på samhället. Enligt Sukhdev är det inte effektivt att försöka upplysa gemene man, man måste slå där det gör ont, i plånboken.
"To slow the alarming rates of biodiversity loss, environmentalists need not pull on the public's heart strings with images of cute baby polar bears, the study said. They need to lay out the cold, hard impacts on the bottom line."
Andrew Simms från New Economic Foundation tror dock inte på att prissätta naturen.
"By putting a price on nature, hopefully it makes it less likely that we will treat the world, and its natural resources, as if it were a business in liquidation. Yet there is a point when it becomes meaningless to treat the ecosystems upon which we depend as mere commodities with a price for trading. For example, what price would you put on the additional tonne of carbon which, when burned, triggers irreversible, catastrophic climate change?"
Via The Guardian

Rapporten kommer förhoppningsvis skaka lite liv i debatten, vågar man hoppas på aktion snarare än tomma ord?
"Det behövs en räddningsplan för ekosystemen. Dagens utveckling där den biologiska mångfalden minskar riskerar att ödelägga naturens  möjlighet att ge oss alla de värden som skogar, sötvatten, jordarna och korallreven gör idag. Därmed raseras också förutsättningarna för en hållbar ekonomisk utveckling."
Miljöminister Andreas Carlgren 

Inga kommentarer: