onsdag 23 februari 2011

Naomi Klein om risktagande och kvinnor i miljörörelsen

Naomi Klein senaste projekt är att undersöka vad som egentligen hände med BPs oljeläcka, hela artikeln finns att läsa på The Nation. Jag kan även rekommendera hennes TEDföredrag. Hon tar upp frågan om vi när vi egentligen borde nödbromsa för att stoppa miljöförstöringen, istället trampar gasen i botten. Det blir riktigt intressant när hon talar om storytelling och den historia som makthavare har ingrott i huvudet och som därmed rättfärdigar det extrema risktagandet. Hon kommer också fram till att en av faktorerna är att makthavarna är män.
"Kvinnor har visat sig mer sällan ta hänsynslösa risker än män, eftersom kvinnor brukar inte lida av hybris på samma sätt, alltså visar det sig att få mindre beröm och mindre lön kan vara positivt, för samhället i alla fall."
Se föredraget här:

Inga kommentarer: