måndag 14 februari 2011

Ta från de törstiga

Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen pratar om Miljöbilar i DNs motordel. Bortsett från att de använder termen "miljöbil" som enbart är en oxymoron så är det han säger vettigt.
Differentiera fordonsskatten mer, inför en differentierad registreringskatt som de har i Frankrike där skatten på de törstiga bilarna finansierar bidrag till de riktigt snåla bilarna, höj skatten på dieseln så att den får samma beskattning som bensin och inför kilometerskatt för tunga lastbilarna så de betalar ett samhällsekonomiskt korrekt pris.
Vidare menar han att alla nya förmånsbilar måste vara miljöbilar och ju mer bränslefeffektiv bilen är desto mer förmån ska den få. Är nästa politiska fråga att avskaffa förmånsbilen?

Läs hela artikeln här.

1 kommentar:

Anonym sa...

Etanoldrift innebär att man tar från de törstiga i två avseenden. Dels går det åt mycket vatten till de enorma monokulturella sockerrörsodlingarna för etanolframställning - dels hotas landreformer för den fattiga jordbruksbefolkningen av multinationella företag som Shell m.fl.:
http://www.rainforest-rescue.org/mailalert/531/say-no-to-shell-s-brazilian-sugar-cane-biofuel-plans