tisdag 29 mars 2011

Det som göms i snö...

Den 23 december inleddes en omfattande snödumpning mitt i den känsliga naturmiljön vid Tallriken i Pildammsparken. Hundratals lastbilslass snö tippades. Ursprungsordern var att bara deponera snö från osaltade villagator. Men enligt uppgifter till Sydsvenskan dumpades även kraftigt nedsmutsad och saltad snö från närbelägna innerstadsgator på Tallriken.
Sydsvenskan 27 mars.
Flera gånger i vintras såg jag att parkeringsplatser, speciellt på ganska obesökta ställen lite i stadens yttre områden, plogades hysteriskt snabbt så fort det kom lite snö. Cykelbanor däremot fick vänta väldigt länge på snöröjning. Om jag hade varit en kommuntjänsteman och fått problemet stora mängder snö dumpat på mitt bord hade jag genast tänkt - parkeringsplats. Det är ju idealiskt, en stor asfalterad yta som oftast har dränering i form av gatubrunnar och när våren kommer är det lätt att städa upp allt grus och smuts + det finns hur många som helst i stan. Här verkar man tycka tvärt om, inte bara i Malmö utan även andra städer, att det bästa stället att dumpa smutsig snö är  i kommunala parker. Stora mängder salt gör ju säkert ingen skada på växtligheten och gruset försvinner nog också av sig självt. 
Så här tråkigt ser det ut i pildammsparken nu, och då har ännu inte allt salt gått ner i marken.

3 kommentarer:

maja sa...

Ja parkeringsplatser vore bra, med brunnar som leder till reningsanlägg före det kommer ut i naturen. En liten filtrering. I Nordnorge där jag bor dumpas enorma mängder snö rätt i det öppna havet, det är smidigt och salt är ju vattnet ändå (här kan man väl snarare prata om en färskvattnenschock för vattenlivet vid dumpningsplatserna). Men jag har också funderat på om allt smuts påverkar på nått sätt.

Nightwood sa...

Hej Maja, tack för det norska perspektivet. Så var det förra året i Göteborg också vilket föranledde att Naturvårdsverket hojtade till: http://www.expressen.se/1.1868801

Det krävs dispens: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.307215-snotippning-kraver-dispens

Som jag antar att de fick. Vet inte hur det var det här året.

maja sa...

Tack för de länkarna! Det där ska jag ta reda på, hur det fungerar här.