måndag 28 mars 2011

Nicole Foss om när "the shit hits the fan"

Finans- och omvärldsanalytikern Nicole Foss är på ett Sverigebesök för tillfället och jag var på hennes föreläsning med titeln Making Sense Of The Financial Crisis In The Era Of Peak Oil i Malmö. Hon håller en presentation där hon börjar med att tala om tillståndet för vår energitillgång för tillfället. Sedan tar hon upp tidigare finansbubblor, både den senaste och historiska bubblor som tulpankraschen på 1600-talet. Spruckna bubblor där ekonomin stupfallit och landat i ett sämre läge än där den började. Den stora delen av föreläsningen bygger på en föreläsning hon gjorde förra sommaren på en konferens för Transitiontowns och den finns att läsa refererad här.

Mot slutet kommer hon till den spännande biten - vad gör vi nu. Hennes syn på saken är både realistisk och dystopisk. Hon tror att en energikris är stundande, likaså en finansiell kris och en bostadskris, helt enkelt: skiten kommer träffa fläkten och att det kommer hända snart. 


Några handfasta råd hon ger är att så snart som möjligt om det är möjligt göra sig skuldfri. När bubblorna spricker sitter du fast om du har bostadslån. Sälj ditt hus och bygg en "extended family", alltså börja leva under kollektiva former. En kärnfamilj som förlitar sig på staten, till exempel med dagis kommer lida då samhällssystemen faller. De som anpassar sig vinner. 


Jag håller med om mycket hon säger, speciellt om att investera i fristående banker som JAK-banken och Ekobanken och att bli så självförsörjande och lokal som möjligt med odling och tjänster. 


Någon ställde en fråga angående uppmaningen att sälja sitt hus - då hamnar ju någon annan i skuldfällan. För det första är nog Nicole inte införstådd i den svenska obefintliga hyresmarknaden. Hennes svar lutade åt sköt dig själv och skit i andra, eller sköt ditt lokala kollektiv och skit i andra. Marknaden kommer gå ner så det bästa du kan göra är att skydda dig.


Någon annan frågade om hur de här förändringarna drabbar utvecklingsländer. Nicole svarade med en analogi om att ramla ut ur ett fönster, U-länderna bor på första våningen och kan lätt borsta av sig. Vi bor på hundrade våningen. Hon nämnde ingenting om att de först faller offer för effekterna av klimatförändringar. Överhuvudtaget var inte klimatförändringarna en stor fråga i hennes framställning. Hon nämnde heller ingenting om att minska energianvändandet. Jag vet inte om det var för att hon fann det självklart eller för att det inte ingår i hennes teori. Hon har heller ingen tilltro till politisk förändring eller någon folkopinion på någon massiv skala.


Hennes tips om att ha kontanter eller statliga korttidsobligationer låter lite underligt. Jag har ingen ekonomisk bakgrund men hennes syn på att kriserna kommer ge deflation och att cash då är king klingar lite konstigt. Jag skulle vilja ha en ekonoms perspektiv på det här. 


Jag lämnade föreläsningen med massa tankar, en lätt depression och ett gäng engångsplastkoppar som jag tänkte återvinna som planteringskärl. 3 kommentarer:

Martin Saar sa...

Hej!
Jag hade möjlighet att lyssna på Nicole tre gånger på 24 timmar. Och jag känner inte igen:
"Hennes svar lutade åt sköt dig själv och skit i andra, eller sköt ditt lokala kollektiv och skit i andra. Marknaden kommer gå ner så det bästa du kan göra är att skydda dig."
Som jag uppfattade Nicole är att "Ensam är du inte stark. Tvärt om säljer du din fastighet så kan du hjälpa andra som blir kvar i sin skuldfälla". Hon tog som goda exempel rörelser som Omställning Sverige (Transition Towns)där man tillsammans med andra medborgare lokalt försöker bygga resilienta samhällen.

Nightwood sa...

Hej Martin. Jag håller med om allting hon sa om omställning och lokala grupper. Det jag reagerade på var när någon ställde frågan: Om man säljer sin lägenhet så är det någon annan som sitter med skuld istället. Jag tyckte hennes svar förespråkade just det, rädda dig själv, eller din grupp. Jag fattade det som att hon totalt avskriver alternativet att försöka göra storskaliga politiska förändringar.

Martin Saar sa...

Du har rätt i att hon avskriver storskaliga politiska lösningar. Kraften finns i pyramidens bas, hos folket som tar saken i egna händer.Lokala kommunala politiker däremot är i allra högsta grad med på vagnen som jag uppfattade Nicole Foss. Samarbete med kommunen är ett av 12 viktiga steg för att skapa lokala resilienta samhällen enligt Transition Towns.