onsdag 9 mars 2011

Generationsskifte för odlare

I takt med att allt fler odlingslotter försvinner till förmån för nya bostäder i städerna så ökar antalet unga som vill odla. New York Times har en artikel om en ny generation odlare som drar sig ut på landsbygden i USA och dramatiskt sänker medelåldern. De tänker småskaligt och ekologiskt. Det känns hoppfullt att jordbrukare som nu är färre och större än någonsin och kanske har svårt att låta jordbruket gå vidare i familjen kan lämna över till en ny generation entusiaster. Och problemet med att förtäta staden utan att ta bort alla grönområden - det finns ju oändligt mycket gråområden, parkeringsplatser man skulle kunna bryta upp och göra gröna.

Inga kommentarer: