onsdag 19 januari 2011

Folk som jobbar för mycket med inget

Här är två intressanta artiklar:

En undersökning i USA, Tyskland och Singapore visar att tjänstemän i snitt använder 1,5–3,0 timmar av sin arbetstid varje dag för privata ärenden. Allt talar för att situationen är likadan i Sverige.


Roland Paulsen, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet, har forskat om hur svenskarna använder sin arbetstid. I augusti kom hans bok Arbetssamhället ut, och bilden av den idogt arbetande svensken med lutheransk jobbmoral lär ritas om. Roland Paulsen har intervjuat ett fyrtiotal svenska tjänstemän om hur mycket de jobbar – eller rättare sagt hur lite.

– Han som hade rekordet var en banktjänsteman som var anställd på heltid men bara arbetade en kvart om dagen.
"Det meningslösa arbetet" från UNT.

Många skulle vilja gå ner i arbetstid. Men törs inte av rädsla för att karriären ska bli lidande. Samtidigt får vi allt svårare att koppla av på den begränsade fritid vi har. Det konstaterar sociologen Paul Fuehrer i en aktuell doktorsavhandling.
Fuehrer disputerade i höstas vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Om tidens värde”.


Han tycker att begreppet välfärd inte bara ska spegla materiella värden, utan också inbegripa tiden som en tillgång. Han beklagar att inget politiskt parti längre på allvar verkar för en allmän arbetstidsförkortning. Luther sitter alltjämt stadigt på de flesta svenskars axlar, och en slutsats Paul Fuehrer drar är att förvärvsarbetet fortfarande tjänar som absolut måttstock för värdet av våra övriga aktiviteter.
"Svenskar drömmer om mer fritid" från DN.

2 kommentarer:

Johan sa...

Spridningen är stor. En del jobbar 10 timmar för 8 timmars lön, medan andra jobbar 2 timmar för samma lön. Jag har inte sett något mönster i kön eller ålder, det tycks ligga i personligheten. Själv skulle jag må dåligt om jag jobbade 2 timmar och fick lön för 8. Han som jobbade en kvart torde också må dåligt nånstans.

Nightwood sa...

Hej Johan, tack för kommentar. Det känns som att mycket förekommer (självklart inte bara) hos statsanställda som inte har samma vinstkrav på sig. Känns bara ännu mer angeläget att få fler deltidstjänster eller sex timmars arbetsdag. Jag tror att många skulle vara minst lika effektiva och få lika mycket gjort på sex timmar som de får på åtta timmar.