torsdag 6 januari 2011

Sju miljarder

2011 är alldeles nyfött men så är även i skrivande stund cirka 259,000 små människor. National Geographic kommer att återkomma till befolkningstemat under året och enligt dem föds fem nya människor i sekunden jorden över. Två dör i sekunden så vi har en konstant ökning. Vi passerade sexmiljarders-strecket 1999 och vi kommer passera sju miljarder under 2011.

Det finns nästintill sju miljarder åsikter om befolkningsproblem, huruvida det ens är ett problem eller om problemet är att vi är för få. Länder som Italien och Japan befolkning minskar i antal. Sverige genomgår en babyboom - kanske säger Statistiska centralbyrån. Jo, säger Göteborg där BB är överbokat och dagisköerna är långa. Faktum kvarstår att jordens befolkning har mer än dubblats på 50 år.

Inga kommentarer: