tisdag 23 november 2010

Hur ska man kommunicera miljöfrågan?

De här aporna har ingenting med innehållet i inlägget att göra men en apunge har fötts på Universeum och jag missar sällan ett tillfälle att lägga in apbilder.
I hela Europa tillfrågas allmänheten om detta, jag var en av deltagarna på mötetUniverseum i Göteborg och det var en synnerligen blandad grupp. En panel bjöds in för att svara på några av våra frågor och mycket intressant dök upp i diskussionerna. En fråga ställdes till Jonas Hansson, ledamot i styrelsen för Västragötalandsgrenen av Naturskyddsföreningen. Frågan löd, när allt färre bryr sig om klimatet, hur når man fram till de som inte vill bli nådda?

Han svarade främst att man inte behöver nå alla, bara 20-25% för att det ska bli en kritisk massa. Sedan hade han ett tillvägagångsätt i fyra delar, lånat från tankesmedjan Futerra och deras rapport Sell The Sizzle, när det gällde att kommunicera klimatfrågan.
  1. Ge en positiv vision om hur samhället och världen skulle kunna vara.
  2. Lite hot, hur ser alternativet ut om vi inte gör någonting?
  3. Vad är lösningen? Ge tre viktiga punkter som vi kan genomföra inom en snar framtid (om man pratar om 50 år framåt blir det för abstrakt)
  4. Vad kan du göra? Här ger man konkreta råd som individen kan göra.
Han nämnde också kampanjen 10/10 som en effektiv och bra kampanj. En kampanj för att få privatpersoner och företag att minska sina utsläpp med 10% under ett år. Det är bra eftersom det är konkret, brett, alla kan vara med och det är direkt, i nutid.

Senare pratade journalisten Mattias Hagberg har bland annat skrivit boken Skräp och talade om att det saknades en enad journalistkår under valet. Ingen ställde några bestvärliga frågor till politkerna och miljöfrågan sopades undan totalt till förmån för ett plånboksval. Journalist berättar i sak inte att det är en stor politisk fråga vi måste lösa tillsammans utan ger listor på vad man kan göra själv, som att byta glödlampor.

Han påpekade också att man inte måste ha lösningar hela tiden när man skriver om miljö, man kan bara beskriva hur det ser ut. Han fick till exempel mycket kritik för Skräp eftersom han inte gav lösningar medans någon som skriver om till exempel maffian inte måste ge färdiga lösningar till problemet.

Till slut påpekade någon ur gruppen att Universeum som har naturtrogna regnskogar skulle kunna installera rum där man får känna på exakt hur jorden känns och ser ut under en temperaturförhöjning från två till sex grader.

Inga kommentarer: