onsdag 22 oktober 2008

Framtiden är passiv

För tillfället är jag lyckligt lottad nog att bo i ett hus med bergvärme men innan dess bodde jag i en lägenhet som var ett blåshål och krävde ständig uppvärmning. Att uppdatera och miljöeffektivisera alla existerande hus är så klart ett massivt och väldigt kostsamt jobb.

Det är inte så förvånande men upprörande att det ännu inte finns någon bygglag som försäkrar att nybyggen är så miljöeffektiva som möjligt. Hur är det möjligt att det fortfarande byggs hus som totalt saknar all tillgänglig miljöteknik. Jag antar att problemet är att saker kostar och att byggföretagen vill bygga så billigt som möjligt. Miljöhus borde dock bli mer och mer attraktiva. Jag tror att många i husköpartagen skulle lägga extra pengar på ett ekohus. Speciellt när man inser att pengar kommer sparas i långa loppet. Om man från börjar installerar bergvärme, solpaneler, vindkraft och ordentlig isolering är man långsiktigt skyddad mot de energikriser som framtiden definitivt har i sin linda.

Läste idag att Boverket använder sig av SMHI för att analysera hur vädret förändras och hur husbyggen ska anpassas efter det, till ex. färstärkta tak för häftigt regn och snöfall, uppvärmning av fuktiga rum osv. Det nämndes också att man måste planera mer var man bygger med tanke på stigande havsnivåer och allmänt oroligt klimat.

Förvånande nog byggd det fortfarande väldigt mycket precis vid havskanten, som till ex. Eriksberg i Göteborg. I Edinburgh byggs för tillfället en helt ny stadsdel med 1000-tals bostäder precis vid havet, havsytan är mindre än en meter från gatanivå. Det känns otroligt kortsiktigt.

Att bygga ekovänligt behöver inte vara särskilt svårt, passivhus är redan förverkligade sedan länge. Huset på bilden står på ön Unst utanför Skottlands kust. Detta väldigt karga och kalla klimat bidrar till att värma upp huset som är totalt självförsörjande. Det har studerats av folk världen över och är bland annat inspiration för en stor ekostad som ska byggas i Kina.

De hårda klimatet på de skotska öarna har börjat användas till sin egen fördel, det finns många exempel där till ex. vindkraften uttnyttjas för att självförsörja hus eller hela öar. I varmare klimat är det ännu enklare. När Michael Reynolds började bygga hus av återvunnet material som plastflaskor stötte han genast på motstånd, men har stretat på. Det finns en film om projektet kallad Garbage Warrior som är värd att rekommendera.

Inga kommentarer: