tisdag 28 oktober 2008

Vattenfall

Vattenfall är ganska högt upp på Greenpeace fiendelista. På deras webbsida skriver de: "Nästan 80 procent av bolagets investeringar går till kol- och kärnkraft, trots att en stor majoritet av svenska folket, som ju faktiskt äger Vattenfall, helst vill investera i miljövänlig energi."

Jag tänker på en av sommarpratarna från i Somras, Åsa Borgström som bor i Umeå och pratade om att folk vill ha grön el men inte inser att stora naturområden förstörs när energibolagen snörper till de naturliga vattenvägarna för att bygga vattenkraftverk. Hon menar på att de på så vis dödar naturliga marker.

Enligt Vattenfall själva så är miljön i stort sett deras viktigaste fråga och de lägger ner stora summor på projekt med CCS (Carbon Capture and Storage), då man tar kolutsläppen och skiljer koldioxiden och begraver den under jord. Den här metoden funkar dock inte ännu och gör ingenting för Vattenfalls utsläppsmängder. Metoden är fortfarande under utveckling och kommer inte fulländas inom de ungefär tio år vi har på oss att vända utvecklingen innan vi går över den kritiska svängningspunkten för uppvärmningen.

Inga kommentarer: