fredag 4 juni 2010

Den tysta döden

1 000 västsvenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar och risken är störst i Göteborg. Där är överdödligheten cirka 300 personer per år. Detta säger en rapport från Västra Götalands Miljömedicinska centrum. 1000 personer. Varje år. Bara i västra Sverige. Är inte det en sjuk siffra?

Förra året dog 355 personer i trafikolyckor över hela Sverige. Det var en nedgång från tidigare år vilket vissa tror kan ha berott på den ekonomiska nedgången.

1000 människor dör varje år och ändå byggs det nya motorleder genom staden och det knorras om trängselskatten. Jag önskar mig en stad där man kan gå, springa cykla och samtidigt andas ren luft. Där man inte ständigt behöver vara uppmärksam på snabbt ankommande fordon som kan avsluta ens liv på en sekund, där folk kan släppa ut sina barn utan att ständigt vara oroliga för olyckor. Är det en helt omöjlig framtidsvision?

1 kommentar:

Ivan L sa...

Ja perspektiven är märkliga ibland. Rökningen dödar fortfarande många fler.