måndag 12 april 2010

Flygets utbredning

Fram till den 1 maj kan man skriva upp sig och bli en ägare av en bit land i Heathrow, England. Greenpeace har köpt en bit land där Heathrow planerar att anlägga sitt hett debatterade tredje landningsbana. Planen är att de ska kunna fysiskt stoppa planerna som fortfarande är i verkningen trots att det bestrider alla miljömål som regeringen ansatt. De har även en tävling som slutar fredag 23 april där man kan komma med förslag vad ytan ska användas till. Hittils har de planterat äppelträd där som ska stå i kontrast till de indistruella avspärrade byggnaderna som har kommit att känneteckna Heathrow.

Londonflygplatserna är hårt trafikerade och ligger en bra bit utanför staden, därför finns det nu planer på att utöka Lydds flygplats i Kent för att kunna hantera upp till en halv miljon passagerare per år. Affärsmannen Sheikh Fahad al-Athel äger den nuvarande flygplatsen och är ivrig på att bygga ut den, däremot har stött på motstånd från 12000 miljövänner som skrivit under en namninsamling mot utbyggnaden. Flygplatsen ligger i det så kallade grönbälte som omger storLondon och omgivningarna är hem till mången vilda djur och naturområden som skulle bli direkt lidande.
André Farrer från djur och naturskyddsföreningen RSPB hade detta att säga:
This is one of our most important wildlife sites. It's a litmus test: does biodiversity matter in the 21st century?
Samtidigt fortsätter Plane Stupid sina aktioner för att bringa uppmärksamhet och i vissa led stoppa flygtrafik. Häromsistens stod en grupp på fem personer utanför Glasgows flygplats. De stod där stilla och höll upp en banner när de blev arresterade och sattes i förvar över natten. Deras kommentar var:
They destroy the planet. We get locked up for talking about it

Inga kommentarer: