torsdag 15 april 2010

Vulkaner kyler planeten

Sverige är förstanyhet på CNN då det rapporteras att vårt luftrum är avstängt på grund av askmolnet från vulkanutbrottet på island. Den lilla miljödjävulen i mig tänkte 'skönt' när jag hörde att flygtrafiken i stora delar av norra Europa är avstängt, en andningspaus för planeten. Däremot är det så klart jobbigt och tragiskt för de som har blivit strandsatta på diverse flygplatser och om det var jag skulle jag vara mäkt irriterad. Dessutom är det ändå en otjänst eftersom vulkanen sprutar ut koldioxid. Trodde jag, däremot är det så att vulkanutbrott hjälper till att kyla av planeten.
Askan från vulkanutbrott bidrar dessutom till att sprida näring till havets plankton som beskrivs i Forskning & Framsteg
I experimentsyfte har forskare vid ett flertal tillfällen spridit ut stora mängder järn i Stilla havet och därigenom satt i gång lokala planktonblomningar. På samma sätt borde järnhaltig vulkanaska kunna göda havens planktonalger i järnfattiga områden. Vid explosiva vulkanutbrott bildas aska bestående av glaspartiklar som slungas flera kilometer upp i luften. På partiklarnas ytor fastnar sura, lättlösliga metallsalter från jordens inre. I form av s k aerosoler sprids sedan dessa mikroskopiska partiklar i vindriktningen. När askan faller ner över havet löser sig salterna i vattnet och blir näring för planktonalgerna. Stora mängder koldioxid förbrukas när planktonorganismernas tillväxt tar fart i det näringsrika vattnet. Vulkanaskan spelar på så sätt en viktig roll bland de olika mekanismer som reglerar atmosfärens halt av koldioxid.

Inga kommentarer: