onsdag 21 april 2010

Klimatskatt på kött och mjölk ger mindre växthusgaser

En ny forskningsrapport visar att en beskattning av kött baserat på graden av utsläpp (mer för nötkött, mindre för kyckling) skulle kunna minska biffkonsumtion med 14%, därmed minska utsläpp av växthusgaser och frigöra mark för bioenergiproduktion. Forskarna Stefan Wirsenius, Fredrik Hedenus och Kristina Mohlin påstår detta i en artikel som kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change.

Matproduktion är en källa som inte går att bortse från när det gäller de direkta utsläppen av växthusgas - globalt står den för 20-25 procent av utsläppen. Utsläpp från mat är dock svåra att beskatta eftersom de främsta utsläppskällorna är metan från kors magar och lustgas från gödslad mark - båda mycket kostsamma och tekniskt komplicerade att mäta. Effektiva tekniska lösningar för att minska dessa utsläpp saknas också. Ändrade matvanor kan däremot ge stor effekt. Om nötkött ersätts med kyckling minskar utsläppen med 90 procent, ersätter man nötkött med bönor blir minskningen 99 procent.

Via Chalmers.

3 kommentarer:

Bondjantan sa...

"Om nötkött ersätts med kyckling minskar utsläppen med 90 procent, ersätter man nötkött med bönor blir minskningen 99 procent." Ja, risken av och med promotning av kycklingkött är att kycklingindustrin blir mer pressad och de ser ännu mer pengar på denna industri...

Ulla-Karin Danielsson sa...

Hej Marie! Kommer att följa din blogg och länkar gärna till min blogg, om det är okej för dig// ulla-karin

Nightwood sa...

@Bondjäntan Tack för din kommentar. Eller hur, helst skulle man vilja att djuren lämnades i fred.

@Ulla-Karin Vad roligt. Absolut. Länkar till dig också.